Oefentherapie Holten

Kinderoefentherapie

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs wordt een kind motorisch steeds vaardiger. Niet altijd verloopt deze ontwikkeling vanzelfsprekend. Soms blijven kinderen achter op leeftijdsgenoten. Ze zijn in het bewegen niet zo handig als andere kinderen en/of zijn angstig, geremd of gespannen tijdens het bewegen. Dit kan leiden tot het niet meer meekunnen komen op school. Of geen zin meer hebben in een sport of gym. Hierdoor valt een kind buiten de boot. Er kunnen duidelijke redenen aanwezig zijn, maar soms zijn die er ook niet.
Het doel van de behandeling is, spelenderwijs het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier in bewegen heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

Wanneer kinderoefentherapie:

 • Problemen bij het ervaren van zintuiglijke waarnemingen
 • Problemen bij zelfverzorging, aankleden
 • Problemen bij het handhaven van het evenwicht
 • Problemen met de grove motoriek
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Problemen met de ooghand-coördinatie
 • Problemen met het schrijven
 • Problemen met het leren kennen van het eigen lichaam.
 • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Problemen met het aannemen van een functionele houding
 • Motorische problemen bij diagnoses als AD(H)D, ASS, NLD, dyslexie, hoog begaafdheid.
 • Motorische problemen bij lichamelijke beperkingen

Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne

Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden. De bewegingspedagogiek ondersteunt en stimuleert dit proces.
Volwassenen en kinderen gaan een relatie met elkaar aan waarin men niet probeert om greep te krijgen op de ander, maar waarin de ander binnen de grenzen van zijn persoonlijke mogelijkheden wordt gestimuleerd. Het streven is een zo optimaal mogelijk loskomen van de fysieke en psychische afhankelijkheid.

Om te kunnen groeien naar zelfstandigheid en vrijheid heeft een kind nodig. Hij bereikt dit door:
Een sterk vertrouwen in zijn eigen lichaam.
Een kind moet zijn lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in zijn eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om zijn omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen leert een kind zich te concentreren en zich te richten op het eigen lichaam. De kinderoefentherapeut helpt hem te luisteren naar zijn lichamelijke sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van zijn lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf.

Het vertrouwen om zijn omringende wereld te leren kennen.
Iemand die zich veilig weet, zal de drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan. Via bewegingservaringen kan het kind greep krijgen op begrippen als ruimte en tijd.

De mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan.
Iedereen leert in de omgang met een ander zijn eigen identiteit beter kennen en hierdoor kan hij zich ontplooien. Men groeit dankzij de ander. Men komt los van de ouderlijke afhankelijkheid dankzij zinvolle relaties met anderen. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie. Er wordt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind gelegd. Het contact tussen de volwassene en het kind kan variëren van een koesterend zorgdragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven bij het kind, tot een zich tegenover de volwassene durven te plaatsen. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol, en bewegen is het natuurlijke middel om beide te bewerkstelligen.

Voorkeurshouding

Afplatting
Een baby kan in de eerste weken van het leven een voorkeurshouding ontwikkelen. Dit betekent dat het hoofd gedurende de dag en nacht veelal in dezelfde positie wordt gehouden waardoor een afplatting van de schedel kan ontstaan. Afhankelijk van de ligging van het hoofd kan er een zijwaartse (plagiocephalie), of een achterhoofd (brachycephalie) afplatting ontstaan.

Preventie
De schedel van een baby is van nature zacht en gedurende de eerste maanden vervormbaar vormbaar. Vroegtijdige signalering, rond 7 weken, is belangrijk omdat de schedelvorm in deze periode door behandeling goed te beïnvloeden is.
Behandeling bestaat uit:

 • Het adviseren van ouders/verzorgers over te hanteren houdingen en bewegingen om een gevarieerde hoofdhouding uit te lokken tijdens de dagelijkse verzorging van het kind.
 • Het meten en controleren van de mate van afplatting van de schedel gedurende de behandelperiode.
De kinderoefentherapeut komt aan huis voor begeleiding en behandeling.